Bài hướng dẫn Back To Top bằng Jquery này mình làm theo bên 2CWeb, có cái mình đã sửa lại, vì phần demo và cả phần download bên 2CWeb đều không chạy được ^^.

up

Phần hướng dẫn các bạn có thể trực tiếp vào bên 2CWeb tại đây, trong file index.html mình có chú thích thêm, các bạn download về tham khảo nhá.

Các bạn có thể xem demo và download của mình.

[create_button_post thamso1=”http://nongdanit.info/demo/back-to-top/” thamso2=’Demo’ thamso3=’http://nongdanit.info/download/back-to-top.rar’] [/create_button_post]

 

Back To Top bằng Jquery
Tagged on: