[Cakephp 3] Bài 4 – Hướng dẫn tạo Users-Authentication

Cakephp 3 Hướng dẫn phần Users Ở bài đầu tiên khi tạo database chúng ta cũng đã tạo table users để thực hiện quản lý cms một cách cơ bản nhất, vì vậy ở bài này chúng ta sẽ sử dụng table users đó để thực hiện trang login, logout, quản lý bài viết… Tương […]

Read More

[Cakephp 3] Bài 3 – Hướng dẫn tạo Tags

Cakephp 3 – Hướng dẫn tạo Tags Ở bài trước chúng ta đã làm một CMS nhỏ cho bài viết(Articles), bài này chúng ta sẽ làm thêm Tags, trong database đã có sẳn bảng tags rồi. Cũng tương tự như bài viết(Articles) đều có các chức năng cơ bản: thêm, sửa, xoá, update. Các bạn […]

Read More

[Cakephp 3] Bài 2 – Hướng dẫn tạo Articles Controller

Cakephp 3 – Hướng dẫn tạo Articles Controller Ở bài này chúng ta cùng tạo ra các chức năng cơ bản: thêm, sửa, xoá, xem các bài viết trong bảng Articles đã tạo trong Bài 1. Các file controller trong CakePHP 3 được tạo trong src/Controller, một controller cơ bản sẽ giống như bên dưới: […]

Read More

[Cakephp 3] Bài 1 – Hướng dẫn cài đặt

CakePHP 3 – Hướng dẫn cài đặt Xin chào, bài đầu tiên của series CakePHP 3 sẽ là hướng dẫn cài đặt. Về môi trường thì ở phiên bản mới này yêu cầu của nó là: HTTP Server. PHP 5.6.0 hoặc cao hơn (PHP 7.2). mbstring PHP extension intl PHP extension simplexml PHP extension Ở […]

Read More

[PHP] Các hàm xử lý mảng (array) P1

Đã có bài sơ lượt qua mảng trong PHP. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết thêm về các hàm xử lý mảng (array). Các hàm xử lý mảng – Array trong PHP. 1. array_change_key_case. (PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7) array array_change_key_case ( array $array [, int $case = CASE_LOWER ] ) Chuyển tất cả các key trong mảng $array sang […]

Read More

Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server

Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server Mục đích: Thiết lập giám sát bộ nhớ AWS Cloudwatch trên phiên bản EC2 chạy Red Hat Enterprise Linux và CentOS. Môi trường test: CentOS 6.7 HVM EC2 Instance Download Script: https://aws.amazon.com/code/amazon-cloudwatch-monitoring-scripts-for-linux/ Cài đặt cái gói cần thiết: [php] sudo yum install perl-Switch perl-DateTime perl-Sys-Syslog perl-LWP-Protocol-https perl-Digest-SHA –enablerepo="rhui-REGION-rhel-server-optional" -y sudo […]

Read More

[Server]Script backup mongoDB and source web linux

Script backup mongoDB and source web trên Server Hôm nay mình xin giới thiệu một cách để thực hiện chạy tự động backup dữ liệu(MongoDB và source Web) Hoàn cảnh như sau: có 2 server A: 192.168.0.1 chứa source web, kết nối database với server B. Đây là server sẽ chạy crontab. B: 192.168.0.2 là […]

Read More

Các biểu thức chính quy mà lập trình viên web nên biết

Các biểu thức chính quy nên biết 1. Độ mạnh của mật khẩu [php] ^(?=.*[A-Z].*[A-Z])(?=.*[!@#$&*])(?=.*[0-9].*[0-9])(?=.*[a-z].*[a-z].*[a-z]).{8}$ [/php] Kiểm tra độ mạnh của một mật khẩu thường là chủ quan nên không có câu trả lời chính xác tuyệt đối. Nhưng tôi cảm thấy đoạn regex này là một điểm khởi đầu tuyệt vời nếu bạn không muốn […]

Read More

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

Lsyncd đồng bộ thư mục, files giữa 2 server Chúng ta vẫn thường sử dụng tiện ích rsync đồng bộ file và thư mục trong cùng server hoặc giữa 2 server với nhau Lsyncd Rsync nhẹ, cho tốc độ nhanh, nhưng có một điểm yếu là chưa tích hợp tính năng Live, tức là mọi thay đổi chưa […]

Read More

[jQuery] Phương thức load()

[jQuery] Phương thức load() Bài này chúng ta tìm hiểu hàm load(). Có 2 cách sử dụng: Load sự kiện javascript. Load dữ liệu từ server. Hàm load() có cú pháp như sau: load(url, parameters, callback) Url: là địa chỉ của trang nguồn bạn đang cần lấy Parameters: là một đối tượng lưu giữ các giá trị […]

Read More

Cách copy text vào Clipboard sử dụng Jquery

Cách copy text vào Clipboard sử dụng Jquery Đúng như tiêu đề :Cách copy text vào Clipboard sử dụng Jquery, có một số trường hợp nào đó các bạn cần copy một đoạn text hay link url,  …để dán vào đâu đó,  phải quét toàn bộ (ctrl + A) rồi copy(ctrl + C) sau đó […]

Read More

Hướng dẫn tạo ELB ( Elastic Load Balancing )

Hướng dẫn tạo ELB ( Elastic Load Balancing ) trong AWS Hôm nay mình hướng dẫn các bạn tạo ELB( Elastic Load Balancing ) .Đây là một dịch vụ(con) của EC2 Services. Elastic Load Balancing sẽ tự động phân bố incoming traffic qua các EC2 Instance nằm trong nó. Giúp giảm thiểu tối đa tình trạng một EC2 Instance bị quá tải và […]

Read More

Kết nối Instance với Database RDS trong Amazon và dùng PhpMyAdmin

Xin chào, Bài này mình sẽ thực hiện kết nối từ Instance với database RDS trong Amazon Web Service và dùng PhpMyAdmin làm giao diện quản trị Database Các bước chuẩn bị cho EC2 và RDS Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra lại các thông tin của EC2 Instance và DB RDS đã tạo trước đó, các thông số […]

Read More

[Mysql] – các kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu trong MySQL Kiểu số 1 – Các kiểu số nguyên Các kiểu số như INTEGER (or INT) và SMALLINT đều được hỗ trợ bởi MySQL. Và các mở rộng tiêu chuẩn, MySQL cũng hỗ trợ các kiểu số nguyên khác như TINYINT, MEDIUMINT, và BIGINT. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các […]

Read More

[Cakephp] Đăng nhập website bằng Facebook

Đăng nhập facebook trong cakephp Xin chào, Sau đây là hướng dẫn của mình về phần đăng nhập FaceBook trong CakePHP 2. Mình sẽ tiếp tục sử dụng source code của project Truyện tranh mà mình đã hướng dẫn ở Series Cakephp Framework trên nongdanit. Điều kiện: Website của bạn. Đăng ký một App trên https://developers.facebook.com/ để […]

Read More

Tăng dung lượng AWS EBS Volume(CentOS or Ubuntu Linux Amazon)

Xin chào, Trong quá trình quản trị server Amazon Web Service (AWS), nhu cầu tăng dung lượng ổ cứng (volume) đôi khi bạn sẽ gặp phải. Theo lý thuyết đơn giản thì một EC2 có thể gắn(attach) nhiều volume. Bạn có thể thêm volume rồi attach vào ec2 hoặc sử dụng volume đang có để […]

Read More

[Cakephp] Chỉnh sửa link phân trang cho thân thiện

Xin chào, Có một bạn hỏi mình về vấn đề chỉnh sửa lại link phân trang của CakePHP vì nó nhìn không đẹp lắm, nó có thêm một số thành phần không mong muốn như sau sort:Story.id/direction:desc, :page. Ví dụ có link như sau khi phân trang theo hướng dẫn của mình Bài 6 hoặc Bài 21  hoặc bài […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt MySql Database trên RDS Amazon

Chào các bạn ! Hôm nay mình xin làm bài viết hướng dẫn cài đặt MySQL Database trên services RDS, với các bước sau: Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản AWS, các bạn mở Amazon Console lên . Sau đó lựa chọn services RDS .   Bước 2 : Chọn mục Instances . Sau đó chọn Launch DB Instances   Bước 3 : Tiếp theo […]

Read More

Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Xin chào ! Để tiếp tục bài Cài đặt Lamp Webserver trên Amazon Linux . Bài này sẽ là hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux. Ở bài trước các package của MySQL đã đã cài đặt rồi, nên ở bài này sẽ tiến hành đi vào chi tiết  hơn. Câu lệnh mysql_secure_installation sẽ giúp ta cài đặt lại MYSQL với quyền root và […]

Read More

Tìm hiểu về transaction, commit, and rollback trong Mysql

1. Transaction là gì? Là một tiến trình xử lý có xác định điểm đầu và điểm cuối, được chia nhỏ thành các operation (phép thực thi) , tiến trình được thực thi một cách tuần tự và độc lập theo nguyên tắc hoặc tất cả đều thành công hoặc một thất bại thì toàn […]

Read More