Các biểu thức chính quy mà lập trình viên web nên biết

Các biểu thức chính quy mà lập trình viên web nên biết

Các biểu thức chính quy nên biết 1. Độ mạnh của mật khẩu [php] ^(?=.*[A-Z].*[A-Z])(?=.*[!@#$&*])(?=.*[0-9].*[0-9])(?=.*[a-z].*[a-z].*[a-z]).{8}$ [/php] Kiểm tra độ mạnh của một mật khẩu thường là chủ quan nên không có câu trả lời chính xác tuyệt đối. Nhưng tôi cảm

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

Lsyncd đồng bộ thư mục, files giữa 2 server Chúng ta vẫn thường sử dụng tiện ích rsync đồng bộ file và thư mục trong cùng server hoặc giữa 2 server với nhau Lsyncd Rsync nhẹ, cho tốc độ nhanh, nhưng có một