Giới thiệu website

Nongdanit.info là một blog cá nhân được viết bằng WordPress được hoạt động từ ngày 24/07/2015, website đang trong quá trình hoàn thiện, được vận hành và phát triển bởi Nguyễn Quốc Sử.

Website hoạt động với mục đích lưu lại các kiến thức về lập trình web trong quá trình tổng hợp, học hỏi từ cộng đồng phát triển web, một phần từ trong các kinh nghiệm khi làm việc và mong muốn chia sẽ cho những bạn nào mới làm quen mới web. Đồng thời cũng hoan nghênh và rất vui nếu có sự đóng góp bài viết, câu hỏi của các thành viên để website có thể đa đang về các lĩnh vực, bài viết hơn.

Các tiêu chí:

  • Cung cấp nội dung hoàn toàn miễn phí.
  • Cập nhật nội dung và hỗ trợ bạn đọc nhanh nhất.
  • Tạo môi trường kiến thức lành mạnh.