Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server

Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server

Cài đặt AWS Cloudwatch để theo dõi Server Mục đích: Thiết lập giám sát bộ nhớ AWS Cloudwatch trên phiên bản EC2 chạy Red Hat Enterprise Linux và CentOS. Môi trường test: CentOS 6.7 HVM EC2 Instance Download Script: https://aws.amazon.com/code/amazon-cloudwatch-monitoring-scripts-for-linux/ Cài đặt cái

Các biểu thức chính quy mà lập trình viên web nên biết

Các biểu thức chính quy mà lập trình viên web nên biết

Các biểu thức chính quy nên biết 1. Độ mạnh của mật khẩu [php] ^(?=.*[A-Z].*[A-Z])(?=.*[!@#$&*])(?=.*[0-9].*[0-9])(?=.*[a-z].*[a-z].*[a-z]).{8}$ [/php] Kiểm tra độ mạnh của một mật khẩu thường là chủ quan nên không có câu trả lời chính xác tuyệt đối. Nhưng tôi cảm

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

[Linux] Đồng bộ thư mục, files giữa 2 server sử dụng Lsyncd

Lsyncd đồng bộ thư mục, files giữa 2 server Chúng ta vẫn thường sử dụng tiện ích rsync đồng bộ file và thư mục trong cùng server hoặc giữa 2 server với nhau Lsyncd Rsync nhẹ, cho tốc độ nhanh, nhưng có một

Hướng dẫn tạo ELB ( Elastic Load Balancing )

Amazon Ec2

Hướng dẫn tạo ELB ( Elastic Load Balancing ) trong AWS Hôm nay mình hướng dẫn các bạn tạo ELB( Elastic Load Balancing ) .Đây là một dịch vụ(con) của EC2 Services. Elastic Load Balancing sẽ tự động phân bố incoming traffic qua các EC2 Instance nằm trong

Kết nối Instance với Database RDS trong Amazon và dùng PhpMyAdmin

Amazon Ec2

Xin chào, Bài này mình sẽ thực hiện kết nối từ Instance với database RDS trong Amazon Web Service và dùng PhpMyAdmin làm giao diện quản trị Database Các bước chuẩn bị cho EC2 và RDS Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra lại các

Hướng dẫn cài đặt MySql Database trên RDS Amazon

Amazon Ec2

Chào các bạn ! Hôm nay mình xin làm bài viết hướng dẫn cài đặt MySQL Database trên services RDS, với các bước sau: Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản AWS, các bạn mở Amazon Console lên . Sau đó lựa chọn services RDS .  

Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Amazon Ec2

Xin chào ! Để tiếp tục bài Cài đặt Lamp Webserver trên Amazon Linux . Bài này sẽ là hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux. Ở bài trước các package của MySQL đã đã cài đặt rồi, nên ở bài này sẽ tiến hành đi vào