[jQuery] Phương thức load() Bài này chúng ta tìm hiểu hàm load(). Có 2 cách sử dụng: Load sự kiện javascript. Load dữ liệu từ server. Hàm load() có cú pháp như sau: load(url, parameters, callback) Url: là địa chỉ của trang nguồn bạn đang cần lấy Parameters: là một đối tượng lưu giữ các giá trị […]

Việc upload một file là rất cần thiết khi bạn xây dựng một website, có thể làm ảnh đại diện, file để download…Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu về làm thế nào để…

SlidesJS là một slideshow đáp ứng plug-in cho jQuery ( 1.7.1+ ), responsive với các tính năng như cảm ứng và CSS3 .  Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem cái ví dụ, demo, và download về để có thể làm cho đồ án các bạn thêm sinh động. Đặc điểm: Responsive: tạo […]

Bài hướng dẫn Back To Top bằng Jquery này mình làm theo bên 2CWeb, có cái mình đã sửa lại, vì phần demo và cả phần download bên 2CWeb đều không chạy được.

Ở bài Tooltip bằng CSS chúng ta đã có thể sử dụng css tạo ra một tooltip đơn giản cho website của mình, nhưng nếu các bạn muốn một tooltip khó hơn 😀 , thực hiện được các tác vụ đa dạng hơn, như nhúng một file .xml, .html