Tại sao “&#65279” xuất hiện trong html?

29-07-2015 Thủ thuật

Khi các bạn kiểm tra phần tử(F12) để xem thành phần HTML, có &#65279 xuất hiện, nó làm cho định dạng layout của bạn không theo ý muốn, xuất hiện một khoảng trống rất lớn, các bạn xem ảnh:

đối với firefox: 85qXdđối với Chrome:

4

Nguyên nhân: mã &#65279  là các ký tự Unicode ‘ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE “(U + FEFF). Có thể là bạn chép html mã của bạn thông qua việc sao chép / dán mà các công cụ lập trình không nhận ra nó, không thể định dạng lại.

Cách khắc phục: rất dễ dàng các bạn có thể mở file chứa đoạn html đó lên bằng các công cụ lập trình và save lại với encoding UTF-8 without BOM, tốt nhất là dùng notepad ++