Xin chào,

Bài này mình sẽ thực hiện kết nối từ Instance với database RDS trong Amazon Web Service và dùng PhpMyAdmin làm giao diện quản trị Database

Các bước chuẩn bị cho EC2 và RDS

Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra lại các thông tin của EC2 Instance và DB RDS đã tạo trước đó, các thông số cần thiết là:

EC2 Instance: Private IPs, IPv4 Public IP trong phần Description của Instance

RDS: Port phải là 3306(nó là mặc định), Endpoint của RDS có dạng như(ten-database.chsibpostjdf.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com).

Cấu hình như sau:

Bước 1 : Các bạn click vào database sau đó kéo xuống phần Details có phần Security Group, chọn nó sẽ được chuyển qua phần quản lý truy cập vào RDS.

Bước 2 : Security group Inbound phải được open cho Private IPs của Instance EC2 và để sử dụng được PhpMyAdmin thì phải cần mở port 80 cho máy tính mà bạn đang sử dụng . Còn OutBound thì sẽ để All Traffic.

Như hình chúng ta có như sau: HTTP port 80 cho máy tính của chính bạn để truy cập Phpmyadmin và MySQL/Aurora – port 3306 – Private IP của EC2(172.32.24.127), All Traffic cho OutBound

 

 

Bước 3 : Và để kết nổi được tới database chúng ta cần chỉnh sửa lại phần kết nối database trong source code, ở đây mình ví dụ cho WordPress thì sửa trong wp-config.php.

Mở file này lên và tìm những dòng sau để chỉnh sửa.

Sửa những phần sau thành các thông tin mà bạn đã tạo database ở bài trước.

define('DB_NAME', 'wordpress-db'); 
define('DB_USER', 'wordpress-user'); 
define('DB_PASSWORD', 'your_strong_password');
 define('DB_HOST', 'ten-database.chsibpostjdf.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com:3306');

Các bạn có thể kiểm tra việc kết nối bằng cách connect tới database thông qua câu lệnh sau .

mysql -h ten-database.chsibpostjdf.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u root -p

Kết nối thành công sẽ như sau:

 

Edit PhpMyAdmin

Ở bài Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux mình đã hướng dẫn thực hiện cài đặt PhpMyAdmin nhưng là với database nằm trên chính Instance.

Bây giờ chúng ta chỉ cần thay đổi một chút là có thể kết nối với RDS bằng giao diện PhpMyadmin

a. Edit file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf và thay địa chỉ IP 127.0.0.1 bằng địa chỉ IP của bạn, địa chỉ IP là địa chỉ IP của chính máy tính bạn á, có thể vào đây để xem https://www.whatismyip.com/

Ở bước này nếu bài Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux đã làm rồi thì có thể bỏ qua.

[ec2-user ~]$ sudo sed -i -e 's/127.0.0.1/your_ip_address/g' /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

b. Edit file /etc/phpMyAdmin/config.inc.php . Tìm dòng //MySQL hostname or IP address . Và điền Endpoint của bạn vào .

$cfg['Servers'][$i]['host']= 'ten-database.chsibpostjdf.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com';

Bạn thực hiện truy cập PhpMyadmin bằng cách nhập vào url trình duyệt :

http://public_IP/phpmyadmin/

Nhớ thay public_IP bằng IP Public của Instance bạn

Nếu hiện ra màn hình đăng nhập như sau là bạn đã thực hiện connect thành công tới database RDS và sử dụng được PhpMyAdmin để quản lý.

 

Chúc các bạn thành công !

[thongbao]

  1. Nếu có thắc mắc gì các bạn để lại comment bên dưới mình sẽ trả lời sớm nhất có thể.
  2. Cảm ơn các bạn đã đọc.

[/thongbao]

Kết nối Instance với Database RDS trong Amazon và dùng PhpMyAdmin
Tagged on: