[Cakephp] Bài 16 – Truy xuất, lưu và xóa dữ liệu

CakePHP

Đối với một ứng dụng web bình thường thì chúng ta dùng query trực tiếp để thao tác với cơ sở dữ liệu, còn đối với CakePHP nó đã hỗ trợ sẳn cho chúng ta rất nhiều hàm để thao tác. Chúng thực sự rất đa dạng và rất có ích trong việc phát triển web, chúng giúp ta tiết kiệm thời gian hơn, code dễ đọc hơn và cũng tận dụng được tối đa sức mạnh của CakePHP trong đa số các trường hợp thường gặp.