Hướng dẫn tạo ELB ( Elastic Load Balancing )

Amazon Ec2

Hướng dẫn tạo ELB ( Elastic Load Balancing ) trong AWS Hôm nay mình hướng dẫn các bạn tạo ELB( Elastic Load Balancing ) .Đây là một dịch vụ(con) của EC2 Services. Elastic Load Balancing sẽ tự động phân bố incoming traffic qua các EC2 Instance nằm trong

Kết nối Instance với Database RDS trong Amazon và dùng PhpMyAdmin

Amazon Ec2

Xin chào, Bài này mình sẽ thực hiện kết nối từ Instance với database RDS trong Amazon Web Service và dùng PhpMyAdmin làm giao diện quản trị Database Các bước chuẩn bị cho EC2 và RDS Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra lại các

Hướng dẫn cài đặt MySql Database trên RDS Amazon

Amazon Ec2

Chào các bạn ! Hôm nay mình xin làm bài viết hướng dẫn cài đặt MySQL Database trên services RDS, với các bước sau: Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản AWS, các bạn mở Amazon Console lên . Sau đó lựa chọn services RDS .  

Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Amazon Ec2

Xin chào ! Để tiếp tục bài Cài đặt Lamp Webserver trên Amazon Linux . Bài này sẽ là hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux. Ở bài trước các package của MySQL đã đã cài đặt rồi, nên ở bài này sẽ tiến hành đi vào