Cấu trúc thư mục trong CakePHP 3

bài trước chúng ta tìm hiểu qua quy ước đặt tên gồm: file, class, database table…Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu qua cấu trúc thư mục trong source code để hiểu rõ hơn, trên phiên bản cakephp 3 này cấu trúc thư mục đã có sự thay đổi so với cakephp 2.

Sau khi bạn đã tải xuống ứng dụng CakePHP 3 ta sẽ có các thư mục sau:

 1. Thư mục bin chứa các tệp thực thi của Cake console.
 2. Thư mục config chứa các tệp Cấu hình mà CakePHP sử dụng. Kết nối cơ sở dữ liệu, bootstrap, tập tin cấu hình app và nhiều hơn nữa được lưu trữ ở đây.
 3. Thư mục plugin là nơi các plugin mà ứng dụng của bạn lưu trữ.
 4. Thư mục logs chứa các file log tùy thuộc vào cấu hình của bạn.
 5. Thư mục src sẽ là nơi đặt các file nguồn cho ứng dụng.
 6. Thư mục tests chứa các file phục vụ cho nhu cầu thử nghiệm của bạn trong quá trình thực hiện project
 7. Thư mục tmp là nơi CakePHP lưu trữ dữ liệu tạm thời. Dữ liệu thực tế mà nó lưu trữ tùy thuộc vào cách bạn cấu hình CakePHP.
 8. Thư mục vendor là nơi CakePHP và ứng dụng khác sẽ được cài đặt bởi Composer. Không nên chỉnh sửa các tệp này vì Composer sẽ ghi đè các thay đổi của bạn khi chạy composer update.
 9. Thư mục webroot chứa tất cả các file mà bạn muốn public.

Các thư mục tmplogs phải đảm bảo tồn tại, và có thể ghi được, nếu không ứng dụng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Khi debug được bật, CakePHP sẽ cảnh báo, nếu các thư mục này không thể ghi được.

Thư mục src

Thư mục này là nơi bạn sẽ thực hiện hầu hết việc phát triển ứng dụng của mình. Hãy xem xét các thư mục bên trong src.

Command
Chứa ứng dụng của bạn các lệnh console. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài khác.

Console
Chứa các lệnh cài đặt được thực thi bởi Composer

Controller
Chứa các Controller của bạn và các thành phần của chúng.

Locale
Lưu trữ các tập tin ngôn ngữ để quốc tế hóa.

Middleware
Lưu trữ bất kỳ Middleware cho ứng dụng của bạn.

Model
Chứa các file Model gồm: Table ,entities và behaviors.

Shell
Chứa các tác vụ shell cho ứng dụng của bạn. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu ở bài khác.

Template
Gồm các file: elements, error pages, layouts, và view template files.

View
Gồm: views, Cells, Helpers.

Các thư mục Command, Locale, Middleware thông thường sẽ không có, khi cần sử dụng chúng ta có thể tạo sau.

[thongbao]

 1. Nếu có thắc mắc gì các bạn để lại comment bên dưới mình sẽ trả lời sớm nhất có thể.
 2. Cảm ơn các bạn đã đọc.

[/thongbao]

[Cakephp 3] Bài 6 – Cấu trúc thư mục
Tagged on: